Barn & utbildning

Framgångsfaktorerna skall vara en stimulerande och trygg miljö, där kunskaper och färdigheter utvecklas för ett livslångt lärande, och förutsättningar ges för framtidstro och ett bra liv.

Inom barn-, utbildning- och kulturförvaltningen arbetar ca 490 personal med förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, kostverksamhet, elevhälsa, kulturskola/ allmänkultur, bibliotek, museum, ungdomsverksamhet och fritidsgårdar.

 

Barn-, utbildning- och kulturnämndens vision för för och grundskola:
Barn & elever är trygga och trivs i våra verksamheter,
de är nyfikna, utforskar och har tilltro till sina förmågor.

 Barn & elever ser olikheter som en tillgång,
de fungerar väl tillsammans med andra
och har drömmar om framtiden.

Barn-, utbildning- och kulturnämndens övergripande 
mål för grundskolan:
Alla elever ska nå kunskapskraven
Alla ska lyckas i skolan
Alla ska uppleva sig inkluderade