Skolsköterska och Skolläkare

Uppdraget för Elevhälsans medicinska insats är att på olika sätt verka för en hälsofrämjande livsstil.

Huvuduppdragen är :

  • Hälsobesök
  • Vaccinationer
  • Förebyggande och hälsofrämjande arbete
  • Enklare sjukvårdsuppgifter

I hälsobesöket ingår hälsoundersökning och samtal om livsstilsfrågor.

Hälsobesök erbjuds i:

  • Förskoleklass
  • År 2
  • År 4
  • År 7
  • År 1 gymnasiet

Vi erbjuder vaccination enligt svenskt nationellt program.
Läs mer på socialstyrelsens hemsida

Skolsköterskan samverkar med interna och externa aktörer.

Skolsköterskan är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar eller distriktssköterska.

Skolläkare har regelbundet mottagning på skolorna. Besök till skolläkare bokas vid behov av skolsköterskan.

 

 


Skolsköterskor:

VAKANT
Myranskolan och Tjautjas 0970-8180 46

Hakkas och Dokkas skola
Mobil: 070-291 84 43


Britt-Inger Backman

Tallbackaskolan 0970-818354
Puoltikasvaara skola 

Mobil: 070-277 18 46
E-post


Anne Ilskog
Välkommaskolan 0970-8184 67
Malmens Friskola

Sameskolan
Mobil: 070-551 87 16
E-post


Annica Hellström
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Sjöparksskolan 0970-8188 51
Mobil : 070-561 88 51
E-post

VAKANT
Mariaskolan
Nya Malmstaskolan
Hedskolan 0970-818716

 

Skolläkare:

Göran Stjärnholm
Ulf Ståhle
Besök till skolläkaren bokas genom skolsköterskan.