Tvåspråkig förskola/minoritetsspråk

Tvåspråkig förskoleavdelning på finska och meänkieli.

Gällivare kommun är förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. 

Gällivare kommun följer minoritetspolitiska lagen som stärktes 1 januari 2019 med ett utökat stöd i styrdokumenten till exempel i skollag, läroplan samt barnkonventionen. 

I augusti 2020 öppnas Gällivare kommuns första tvåspråkiga avdelning som kallas Abborren/Ahven som en del av Älvens förskola.

På avdelningen Abborren/ Ahven kommer personalen att tala finska respektive meänkieli. Undervisningen kommer att utgå från språket, dess kultur och traditioner under väsentlig del av dagen, tex mellan 9–15 varje dag. I övrigt kommer Abborren/ Ahven arbeta utifrån fastställda mål och riktlinjer i enighet med gällande Läroplan för förskolan.

Ditt barn behöver inte kunna tala finska eller meänkieli för att få börja här, men barnet kommer få en möjlighet att lära sig språket. Flerspråkighet är en rikedom för barnet!

Förskola där verksamheten-undervisning sker på samiska finns på Skierri förskola i Gällivare och bedrivs av Sameskolstyrelsen.

Kontakta rektor på Älvens förskola om du vill veta mer om hur de arbetar med flerspråkighet och minoritetsspråk på aktuell enhet. marina.nilsson@gallivare.se