Länkar

Geografi
www.globalportalen.org - om världen som utvecklingsfrågor, bistånd.
www.sida.se - länk, omvärlden tips till länkar utifrån val angående, mänskliga rättigheter, bistånd, allmän utveckling, genteknik, miljö, landinformation, vatten
www.globalpotalen.org
www.amnesty.se - mänskliga rättigheter
www.unep.org - länkar till miljörelaterade områden
www.irn.org - vatten
www.wwf.se - världsnaturfonden i Sverige
www.envirolink.org - omfattande sida med länkar till hela världens miljöfrågor, in english
www.manskligarattigheter.gov.se
www.milleniemalen.se - världens milleniemål till 2015
www.smhi.se  - Sveriges väder och klimat
lankskafferiet.skolutveckling.se - bla miljö
www.miljomal.nu – officiell portal för våra 15 miljömål
www.naturvardsverket.se – Naturvårdsverket
www.konsumentverket.se – Konsumnetverket, miljö
www.klimat.nu – Den stora miljöutmaningen
www.sopor.nu – Portal med inriktning på avfall

Religion
www.bibeln.se/skolan - svenska bibelsällskapet
www.islamguiden.se – fakta om islam

Samhällskunskap
www.taplats.nu - arbetsmaterial om människan i det moderna arbetslivet
www.kollegiet.com  - aktuella skrifter om skolfrågor
www.quickresponse.nu - sakliga svar på frågor om invandring, integration och främlingsfientlighet.
www.sverigedirekt.se - samhällsinformation

Rymden
ESA - Europeiska Rymdorganisationen
Rymdstyrelsen - om svensk rymdforskning

NASA - USAs rymdorganisation