Våra lokaler


Klass 1


Klass 3


6-års grupp


Fritids


Textilslöjd


Trä och metallslöjd


Idrottshall


Multiarena