Sameskolan

Sameskolan samt fritidshem har elever i årskurserna F-6. 

Utbildningen är utformad och profilerad efter samernas behov, som tar tillvara och utvecklar det samiska språket, kulturen, traditioner och traditionell kunskap.

Utöver Läroplan för det offentliga skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) och Läroplan för förskolan (Lpfö 18) styrs Sameskolan och samiska förskolor av Sameskolstyrelsens planer. Där uttrycks det att samisk utgångspunkt ska läggas på undervisningen för att konkretisera de nationella målen.

Läs mer på Sameskolstyrelsens hemsida


Kontakt:

Rektor:
Tel: 0970-10248

Sameskolan i Gällivare

Skierri förskola-fritidshem
Nomadskolevägen 26
982 35 Gällivare

Sameskolan
Tel: 0970-157 92
E-post

Skierri
Tel: 0970-157 97

Sameskolstyrelsen
Tel: 0971-442 00
E-post