Årskurs 1-3

Årskurs 1-3

Vi är ett arbetslag som består av lärare, fritids-, resurs- och specialpedagoger. Tillsammans har vi ansvar över de sju klasserna i årskurs 1-3.

Vår grundtanke är att så ofta det är möjligt samverka i olika former. Detta för att skapa trygghet,  ge alla elever möjlighet att utvecklas  och lära sig  på  olika sätt .

Eleverna arbetar  delvis  med  -Att skriva sig till  läsning, ASL,  inspirerat av Arne Tragetons metod. Det innebär att eleverna  lär sig läsa genom att skapa egna texter på datorn. 

Vår profilering som Världsarvsskola genomsyrar vårt arbete under hela läsåret.


Kontakt:

Rektor
Anna Svensson

Tel: 0970-818 755

Personal:

Petra Johansson åk 1

Michaela Hannu åk 1

Marita Johansson 2A
Ann-Christin Nordvall 2B
Anna Klasson 3A
Anette Andersson 3B

Ann-Britt Falkebo, specialpedagog
Britt-Mari Nordmark, specialpedagog
Elisabeth Nilsson, resurspedagog
Agneta Lindén, specialpedagog/logoped
Elina Palmhed, resurspedagog
Anna Balstedt, Sltx
Johnny Häll, Sltm
Daniel Bellander, IDH
Berit Haetta-Jannok ,IDH
Ann-Christine Eriksson, MU 


Personalrum/sjukanmälan
Tel: 0970-818 351
Skolmåltidslokal
Tel: 0970-818 350
Hemkunskap
Tel:0970-818 353
Träslöjd
Tel: 0970-818 758
Tennishallen IDH
Tel: 0970-818 749