Läsårsplan

Läsårsplanen gäller alla barn och elever i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Läsårsplan för läsåret 2018/2019 är nu beslutad.

Terminsstart höstterminen 2018 är onsdag den 22 augusti.

Här finns läsårsplanen 2018/19.

Samordnad verksamhet är mellan veckorna 27-31 (3 juli - 3 augusti) och 20-21 augusti.
Mer information om vart verksamheternas samordnas under sommarlovet meddelas senare.

 

Nedan finns läsårsplan för nuvarnade läsår, 2017/2018.

Terminsavslut vårterminen 2018 är den 15 juni.

Samordnad verksamhet sommaren 2018 mellan 3 juli - 3 augusti (v. 27-31).

 Läsårsplan 2017/18 stort format