Kontakta byggförvaltningen

Miljö- bygg- och räddningsförvaltningen
E-post

Expedition
Tel: 0970-818 000 vx
Fax: 0970-159 75

Tf. Förvaltningschef
Helena Olofsson
Tel: 0970-818 000 vx


Byggnadsinspektör

Agnetha Larsson

Börje Nilsson

Annika Forsmo

Karl Johan Abrahamsson


Bygglovsassistent

Ulla Segerlund