Isbanor

Gällivare kommun ansvarar och sköter om isbanorna i Koskullskulle, Tallbackaskolan, Hedskolan, Nya Malmstaskolan, Sjöparken samt Mariaskolan.

Skottning av isar sker efter avslutat snöfall och spolning då behov finns.

Här hittar du en översiktskarta över isbanorna

Vårsolen har gjort att isarna nu är väldigt tunna och mjuka, på vissa ställen har även underliggande material tinat fram. Vi avråder från att åka på isarna på grund av skaderisk! Isarna kommer inte att underhållas mer denna säsong.

Nedankan du se när senaste skottning/spolning utförts. 

Visste du att:
Under perioden 7november- 15 mars har vi spolat isarna 87 gånger och skottat dem 479 gånger!

Plats Spolat Skottat
Koskullskulle 2017-03-03

   2017-03-15

Tallbackaskolan 2017-02-16

   2017-03-15

Hedskolan 2017-02-16

   2017-03-15

Mariaskolan

2016-02-16    2017-03-15

Nya Malmstaskolan

2017-01-17    2017-03-15

Sjöparken

2017-02-16    2017-03-15

Myranskolan

2016-12-23    2017-03-15
     
     

Vid problem kontakta felanmälan:
Tfn: 0970-818 213