Skoterleder

Välkommen till Gällivare kommun för att prova våra skoterleder. Vi har ca 120 mil skoterleder i kommunen. Huvudmannskapet är fördelat med ca 1/3 vardera mellan kommunala, statliga (ovan odlingsgräns i fjällen) och föreningar/organisationer.

Mer information om...

Gällivarefjällen med aktuella nyheter om ledsystemet med mera finns på Gällivare Fjällsäkerhetskommités sida på Fjällsäkerhetsrådets Webbplats

Länsstyrelsen i Norrbotten förvaltar dom statliga lederna och mer information och kartor finns på  Norrbottensfjällen

Länkar till skoterledskartor.

Länkar till skoterförbudsområden.

Som skoterförare skall du visa hänsyn till renskötseln. Länk till mer information


Kontakt
Fritidssamordnare Tommy Isaksson
Tel:0970-818 000

Epost