Rekordhög smitta

Covidsmittan i länet är nu dubbelt så hög som den tidigare högsta noteringen.
I fyra kommuner är mer än en procent av befolkningen smittad och Gällivare är en av dem.

- Det här får håret att krulla sig på en smittskyddsläkare, säger Anders Nystedt, Region Norrbottens smittskyddsläkare.
Den här utvecklingen beror på att den nya varianten Omikron nu är dominerande. Den är mera smittsam och dessutom blir man inte lika sjuk så att den smittade får möjlighet att smitta fler.
Trots det blir vården belastad eftersom det är så många smittade, fram till vecka 2 2309 i hela länet och i Gällivare är siffran 220.
20 är just nu inlagda och fem vårdas på IVA i hela länet.

Enligt smittskyddsläkaren är det en ungdomlig karaktär på smittobilden, de smittade är mellan 18 och 40 år.
Däremot i gruppen som fått en tredje vaccindos, alltså 60 år och uppåt, är det få smittade.
- De som fått den tredje dosen blir inte sjuka lika ofta, säger Nystedt.

- Huvudbudskapet just nu är att minska antalet kontakter och betrakta all förkylning som covid och stanna hemma, avslutar Anders Nystedt

Beroende på utvecklingen kan förändringar i restriktionerna komma. För att hålla sig uppdaterad hänvisar vi till https://www.krisinformation.se/

Restriktioner och förbud som började gälla 12 januari

Arrangemang inomhus
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 • Vid arrangemang på fler än 20 deltagare måste alla sitta ner och deltagarna ska delas upp i sällskap om maximalt åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen. Undantag görs för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts.
 • Vid arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Mässor
Vid mässor med fler än 50 deltagare krävs:

 • Vaccinationsbevis
 • En yta om minst 10 kvadratmeter per person

Privata sammankomster i hyrda lokaler

 • Max 50 deltagare
 • Undantag görs för begravningsceremonier

Restauranger och serveringsställen

 • Max åtta personer per sällskap
 • Minst en meter mellan sällskapen
 • Bara sittande gäster
 • Stängning senast klockan 23

Handelsplatser

 • Krav på minst 10 kvadratmeter per person.
 • Butiken ska se till att trängsel undviks.

Platser för kultur- och fritidsverksamheter

 • Krav på minst 10 kvadratmeter per person.
 • Verksamheten ska se till att trängsel undviks.
 • Undantag görs för verksamheter som riktar sig enbart till barn och unga.

Långväga kollektivtrafik
På buss- och tågresor över150 kilometer ska varje passagerare ha tillgång till en sittplats.

Resa in i Sverige
Inreseförbud från de flesta länder utanför EU/EES

 • Inreseförbud gäller för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES.
 • Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land samt medborgare från ett antal undantagsländer. Svenska medborgare och utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige har alltid rätt att resa in i Sverige.

❤ Tack för allt du gör för att förhindra spridning

krisinformation.se - Coronapandemin: Detta gäller just nu

Vaccination   |  Företag  |  Möten och evenemang  |  Lokal samverkanskonferens
 Lättläst och anpassad information