Konstsamling

Gällivare kommuns konstsamling

 
På uppdrag av Barn-utbildning och kulturnämnden fattar Kulturledningsgruppen beslut om inköp av kommunens konst. Konsten som köps in är ofta av lokala konstnärer men även kvalitativt goda verk av konstnärer utifrån. Konsten placeras i kommunala lokaler.

All kommunal konst finns i ett dataregister med uppgifter om verket: konstnär, titel, pris, tillkomstår, inköpsår, material, var verket finns placerat, eventuell skador och åtgärder av skador. Vi samarbetar med konstinstitutioner, konstnärer och konstföreningar för att stödja konsten genom utställningar, föreläsningar m.m.

Ansvarig för konstsamlingen är museichefen har du frågor rörande kommunens konstsamling?
Ta kontakt via e-post
karina.jarrett@kommun.gellivare.se
Har du frågor rörande skulpturer eller offentlig utsmyckning av byggnader m.m.?
Ta kontakt via e-post
urban.isaksson@gallivare.se

Konstnyheter

Samhällsomvandlingen och konsten.
Vi arbetar kontinuerligt för att ta hand om den konsten som ska omplaceras p.g.a. samhällsomvandlingen. Just nu tar vi hand om Lövberga och Gunillahemmets konst som ses över för att senare åteföras till Forsgläntan. När genomgången är klar och tavlorna klara, kommer att återlämnas till avdelningarna.

Utsmyckningar

Just nu arbetar vi med Forsgläntans konstutsmyckingar. Delar av de offentliga delar av boendet är nästan klara. Till hösten beräknar vi vara klara med utsmyckningarna som ska pryda Samlingssalen. Konstnärerna som arbetar med uppdraget är Erik Holmstedt och Ulrika Weinz.

Har du konst i din verksamhet och ska flytta?

Konsten som tillhör Gällivare kommun ska återlämnas till kommunen. Verksamhetsansvariga ansvarar för att konstansvarig informeras. I det fall vi inte kan hjälpa till med återta konsten, ska den återlämnas till Gällivare museum, storgatan 16. Se våra öppettider.