Kulturstipendium

Gällivare kulturstipendium delas ut varje år. Stipendiet är avsett att stödja verksamheten inom skilda konstnärliga verksamhetsområden såsom bildkonst, dans, film, fotokonst, koreografi, litteratur, musik samt teater och andra jämförbara områden. Stipendiet kan delas ut till enskild eller i grupp. Företräde har den som är född eller sedan en längre tid varit verksam i Gällivare kommun.


Årets kulturstipendiat Miriam Vikman

Ungdom-, fritid- och kulturutskottet har den 8 maj beslutat att årets kulturstipendiat är konstnären Miriam Vikman. Miriam är född 1988 i Koskullskulle, bosatt i Gällivare och har ateljé i Malmberget sedan september 2015. Miriam har en gedigen utbildning från olika konstskolor och har deltagit i flertalet utställningar men också haft egna s.k. separatutställningar.

Motiveringen lyder enligt följande:

Miriam är en mycket aktiv konstnär med en bred kunskap och lång erfarenhet trots sin ålder.

Hon experimenterar med olika material och intresset för samhällsomvandlingen speglar hennes motiv.

Miriam har fått många utmärkelser och visar att det bara är början till en fortsatt lång karriär för att lyfta kommunen som inspirationskälla. Hennes mod att våga uttrycka sina åsikter oavsett om det finns glädje eller sorg gör henne till en mycket spännande konstnär med stor potential att skapa många intressanta verk och utställningar i framtiden.

- Jag blev glad och tacksam och lite förvånad men tänkte att det är roligt att bli sedd i min egen kommun. Det här betyder att jag får loss tid och när pandemin är över kan jag åka till Stockholm och hämta originalritningar från Malmbergets bebyggelse, utifrån dem kan jag skapa ny konst. Ritningarna blir sedan kvar för att ingå i dokumentation av Malmberget, säger Miriam.

Årets Ungdoms Kulturstipendiat Lisa Lundmalm

Årets Ungdoms Kulturstipendiat Lisa Lundmalm
Lisa har utbildat sig på fotolinjen vid Gotlands Folkhögskola. Hon har även gått musikutbildningen vid samma skola. Före det har hon gått estetiska programmet i Kiruna. Lisa visar på en stor målmedvetenhet med att utveckla sitt konstnärskap, där hon också vill ge ut en fotobok.