Vad kostar det?

För åtta kronor om dagen får du som villaägare inte bara den gröna soptunnan tömd. Du får även tillgång till återvinningscentraler för grovsopor, miljöstationer för farligt avfall, en modern avfallsanläggning och kompetent personal som arbetar för att se till att den största delen av avfallet återanvänds och återvinns.

Om du vill kan du sänka din miljöpåverkan och din kostnad genom kompostering eller köksavfallskvarn.

Fast avgift
Avfallstaxan är uppbyggd på en fast avgift och en rörlig avgift. I den fasta avgiften är kostnaderna för alla tjänster som fastighetsägare har tillgång till samt all nödvändig information, administration och planering inräknad. Det innebär att den fasta avgiften betalar för återvinningscentralerna i Gällivare och på landsbygden, miljöstationerna, delar av Kavahedens avfallsanläggning med entreprenad, planering, administration och information. I den fasta avgiften är även kostnader för tillsynsavgifter, täckning och avslutning av deponier samt efterbehandling inräknade.

Rörlig avgift
I den rörliga avgiften är kostnaden för tömningen av gröna tunnan inräknad och transporterna till förbränningsanläggning samt förbränning och skatter.