Budget

Budgeten är ett verktyg för att styra kommunen. Budgetprocessen fortgår under hela året med planering inför kommande års budget. I kommunfullmäktige fastställs de ramar som respektive styrelse och nämnd har att förhålla sig till i detaljbudgetarna.

Gällivare kommuns budget i kommunplan 2021, plan 2022-2023

Gällivare kommuns budget i kommunplan 2020, plan 2021-2022

Gällivare kommuns budget i kommunplan 2019, plan 2020-2021

 

Flera av de politiska partierna lämnar in separata budgetar som de yrkar beslut på under kommunfullmäktiges budgetärende. Nedan presenteras sammanställningar av de partibudgetar som presenterats för kommunfullmäktige. Förkortningen KS är kommunstyrelsens (majoritetens) förslag.

Yrkade partibudgetar i KF, budget 2022, plan 2023-2024

Yrkade partibudgetar i KF, budget 2021, plan 2022-2023

Yrkade partibudgetar i KF, budget 2020, plan 2021-2022

Budgetuppföljning

Uppföljning av styrelse/nämndernas budget rapporteras löpande till kommunstyrelsen.