Undersökningar och resultat

Här hittar du utvärderingar och undersökningar som Gällivare kommun varit med i:

SCB:s medborgarundersökning

I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Läs mer här:

Gällivare kommuns resultat i Medborgarundersökningen 2006-2013. Läs mer om index och resultat i rapporterna nedan. 

SCB:s medborgarundersökning 2013
SCB:s medborgarundersökning 2011
SCB:s medborgarundersökning 2009

 

Miljöaktuellts miljökommunranking

Tidningen miljöaktuellt gör varje år en stor undersökning av kommunernas miljöarbete. Resultatet baseras på Miljöaktuellts egen ankät som kommunerna besvarat samt åtta andra källor (Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Avfall Sveriges miljöindex, SKL Insikt och Grön flagg från Håll Sverige rent, Ekomatscentrum, Energimyndighetens statistik samt Kolada). 

Läs mer och jämför med andra kommuner här

Gällivare kommuns placeringar i Miljöaktuellts kommunranking av miljökommuner 2009-2014.


Svenskt näringslivs företagsklimatranking

Syftet med enkätundersökningen är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. 

Läs mer här

Gällivare kommuns resultat i Svenskt näringslivs kommunranking 2004-2014.


SKL:s INSIKT (Företagsklimat)

SKL INSIKT mäter företagsklimatet i kommunen. I undersökningen får företagarna tycka till om kommunens verksamheter. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Läs mer här

Gällivare kommuns betygsindex 2013. 

 SKL:s INSIKT - Företagsklimat 2013

 

SKL:s Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som har använts av ett stort antal kommuner. Verktyget är anpassat till kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Läs mer här

Gällivare kommuns poäng i Kommunkompassen 2009 och 2012. 

SKL:s Kommunkompassen 2012
SKL:s Kommunkompassen 2009
SKL:s Kommunkompassen 2003

 

Gällivare kommun medarbetarundersökning (med SKL:s HME-frågor)

Enkäten genomförs främst för att få ett bra underlag för att kunna utvecklas och förbättra arbetsförhållandena i kommunens verksamheter, men även som en uppföljning på tidigare medarbetarenkäter. 

Gällivare kommuns index på medarbetarundersökningen 2009-2011.

Medarbetarundersökningen Gällivare kommun 2013