Suomi

Huhtikuuta 2000 lähtien kuuluu Jällivaaran kunta vähemmistökielilainsäädännön piiriin, joka suo yksityisille henkilöille oikeuden käyttää saamea, suomea ja meänkieltä hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa. Lainsäädäntö on osa laajempaa kansallisten vähemmistöjen hyväksi tehtävää panostusta, jonka tarkoituksena on lisätä niiden vaikutusmahdollisuuksia ja vähentää niihin kohdistuvaa syrjintää.

Käännös Suomi
Tärkeitä tietoja (Viktig information finska)
Oikeus tukeen ja apuun sosiaalipalvelulain perusteella (SoL)
Avoin kotipalvelu (öppen hemtjänst broschyr)
Vanhusten ja toimintaesteisten erityisasuminen (Särskilda boendeformer)