Kontakt

E-post
Fax: 0970-144 51

Administrativ chef
Catrine Mattsson
Tel: 0970-818 125

Kommunalråds- och kommunchefssekreterare
Jennifer Gustafsson
Tel: 0970-818 106

Allmänna handlingar
Registrator
Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg
Tel: 0970-818 109

Nämndsadministration
Kommunsekreterare
Ann-Katrin Karlsson
Tel: 0970-818 120

Nämndsekreterare
Socialnämnden
Anneli Silverhav
Tel: 0970-818 533

Nämndsekreterare
Barn-, utbildning- och kulturnämnden
Mats Nilsson-Johansson
Tel: 0970-818 303

Nämndsekreterare
Service- och tekniknämnden
Maria Landström
Tel: 0970-818 304

Arkivare
Lars Nilsson
Tel: 0970-818 182

Folkhälsostrateg
Catharina Gustafsson
Tel: 0970-818 445

Minoritetsspråkshandläggare/
Lotteritillstånd

Jonas Sompio
Tel: 0970-818 538

Handikappkonsulent/utredare
Anna Johansson
Tel: 0970-818 518

Utredare/
överförmyndarehandläggare
Annetthe Eriksson
Tel: 0970-818 249

Utredare

Eva Gidblom

Tel: 0970-818 724

Kvalitetsledare
Tim Zedig
Tel: 0970-818 128

Överförmyndarhandläggare                                                                                                                                                     Johanna Linda Berglund                                                                                                                                                                      Tel: 0970-818 121

Överförmyndarhandläggare/
alkoholhandläggare
Vik Johanna Hjerpe
Tel: 0970-818 131