Kontakt

E-post
Fax: 0970-144 51

Administrativ chef
Catrine Mattsson
Tel: 0970-818 125

Kommunalråds- och kommunchefssekreterare
Jennifer Gustafsson
Tel: 0970-818 106

Allmänna handlingar
Registrator
Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg
Tel: 0970-818 109

Nämndsadministration
Kommunsekreterare
Ann-Katrin Karlsson
Tel: 0970-818 120

Nämndsekreterare
Socialnämnden
Anneli Silverhav
Tel: 0970-818 533

Nämndsekreterare
Barn-, utbildning- och kulturnämnden
Mats Nilsson-Johansson
Tel: 0970-818 303

Nämndsekreterare
Service- och tekniknämnden
Maria Landström
Tel: 0970-818 304

Arkivare
Lars Nilsson
Tel: 0970-818 182

Kontorsvaktmästeri
Tommy Wåhlström
Tel: 0970-818 389

Bernd Lass
Tel: 0970-818 224

Kerstin Ämtér
Tel: 0970-818 387

Folkhälsostrateg
Catharina Gustafsson
Tel: 0970-818 445

Minoritetsspråkshandläggare/
Lotteritillstånd

Linda Berglund
Tel: 0970-818 154

Handikappkonsulent/utredare
Anna Johansson
Tel: 0970-818 518

Utredare/
överförmyndarehandläggare
Annetthe Eriksson
Tel: 0970-818 249

Utredare

Eva Gidblom

Tel: 0970-818 724

Kvalitetsledare
Tim Zedig
Tel: 0970-818 128

Överförmyndarhandläggare                                                                                                                                                      Vik Jonas Sompio                                                                                                                                                                     Tel: 0970-818 121

Överförmyndarhandläggare/alkoholhandläggare
Vik Johanna Hjerpe
Tel: 0970-818 131

Växel
Marita Waara
Tel: 0970-818 113

Maria Bjälmsjö
Tel: 0970-818 100

Monica Hagadahl
Tel: 0970-818 100

Monika Johansson
Tel: 0970-818 100