Mandatfördelning

I Gällivare består kommunfullmäktige av 41 ledamöter som vart fjärde år väljs genom allmänna val. Under period 2014-10-15 - 2018-10-14 är mandatfördelningen; Socialdemokraterna 17, Vänsterpartiet 7, Moderaterna 7, Miljöpartiet 4, Norrbottens Sjukvårdsparti 2, Malmfältens Väl 2, , Sverigedemokraterna  2. Kommunfullmäktiges presidium under innevarande mandatperiod består av ordförande Margareta Henricsson (ns), vice ordförande ordförande Stig Eriksson (v) och andre vice ordförande Lena Lindberg (s)