Överförmyndarnämnden

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Gällivare kommun finns en överförmyndarnämnd bestående av tre ledamöter och tre ersätttare som är valda av kommunfullmäktige för fyra år.

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare samt i vissa fall pröva om tillstånd ska lämnas till dessa för rättshandlingar och andra åtgärder. Genom sin tillsynsfunktion utgör överförmyndarnämndens verksamhet ett skydd för de svaga i samhället, sjuka, funktionshindrade och barn.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos tingsrätten.

Ledammöterna i nämnden hittar du här.