Lövberga

 

Verksamheterna på Gunillahem och Lövberga vård & omsorgsboende upphör i och med att de flyttar till nya boendet Forsgläntan

Verksamheterna flyttar till Forsgläntans vård och omsorgsboende.

Gunillahem flyttar 2-4/5
Lövberga flyttar 8-9/5

 

 

Vår verksamhet

Äldreomsorgen på Lövberga omfattar verksamhet i form av särskilt boende. Lövberga har 35 lgh/boenderum uppdelade på fyra gruppboendeenheter:
Vitåfors 1, Vitåfors 2, Nautanen 1 & Nautanen 2.

Vårt arbete för att nå socialnämndens kvalitetsmål

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning av verksamheten med bland annat en enskild/anhörig enkät samt möjlighet att lämna in synpunkter kring vår verksamhet via särskild blankett som finns på enheterna. Denna blankett följs upp av socialnämnden.

Samverkan med enskild/anhöriga

Kontinuerliga träffar med anhöriga/enskild samt vid uppföljningar av individuella genomförandeplaner. För varje enskild utses en stödperson. 

Interiör från LövbergaBoendemiljö

Lövberga vård & omsorgsboende ligger i ett naturskönt område med närhet till centrum och Svanparken i Malmberget.          

Kost och måltider

På varje gruppboende finns gemensam matsal där alla måltider serveras i en trivsam miljö. 

Hälso – och sjukvård

Alla enskilda har tillgång till läkare, som gör besök på Lövberga en gång/vecka samt vid behov. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå på vardagar.  

Aktiviteter

På Lövberga bedrivs det olika aktiviteter, vissa i samverkan med föreningar och svenska kyrkan. Tex. sång- och musik, dans samt andakt. I byggnaden finns även en bastuavdelning.

Service

I byggnadens dagcentral finns ett café "Bageri baktanke" som bedrivs i privat regi, fotvårds lokal och det finns ett litet bibliotek vid Caféet.

Mål och kvalitetsarbete

Arbetar aktivt för att uppnå de mål som finns uppsatta i verksamhetsplanen.
Vi försöker utforma vår verksamhet utifrån våra enskildas individuella behov.

Fakta

Antal lägenheter: 35
Lägenheternas storlek i kvadratmeter: 31 – 47 kvadratmeter
Gemensamhetsutrymme: ja
Handikappvänligt: ja
Eget kök/pentry: ja i vissa lägenheter
Eget badrum/toalett: ja
Tv/telefonuttag i lägenhet: ja
Egen tv-licens: ingår
Kabeltv: avgift fn. 50 kr/månad
Trygghetslarm: efter individuell bedömning
Linne: ingår
Förråd: nej
Balkong/altan: gemensam balkong finns på varje enhet samt tillgång till gemensam uteplats med grillmöjligheter
Höj- och sänkbar säng: ja
Hemförsäkring/Allriskförsäkring: ingår inte


Kontakt:

Enhetschef
Eva-Lis Sagelind
Tel: 0970-818 527
E-post

Telefonnummer:
Vitåfors 1: 0970-818 825
Vitåfors 2: 0970-818 620
Nautanen 1: 0970-818 634
Nautanen 2: 0970-818 643

Kontakt med Sjuksköterska

Besöksadress:
Lövberga äldreboende
Järnvägsgatan 14 D
983 31 Malmberget