Landet

Hemtjänsten Landet utför hjälp, stöd och service i personens bostad. Vårt område täcker hela landsbygden i Gällivare kommun. Hemtjänsten Landet utgår från respektive grupplokal som är belägna i Poultikasvaara, Dokkas, Ullatti, Hakkas och Nattvaara.

Hemtjänst utförs dag, kväll och helger, nattetid finns beredskap för hantering av trygghetslarm.

Hemtjänsten samarbetar med hemsjukvården som finns i Gällivare kommuns regi.


Kontakt:

Avdelningschef

Karin Bröske
tel: 0970-818622
Epost:


Enhetschefer

Sandra Keinström   (Hakkas, Ullatti. Dokkas)
Tel: 0970-818 698
Epost:Ulla Willerslev Karlsson ( Nattavaara)
Tel: 0970-818 550
Epost:

Camilla Segerlund ( Skaulo)
vik Anette Linde

Tel: 0970-818 567
Epost 

Grupplokal

Hakkas Tel: 0975-103 04
Dokkas Tel: 0970-818 910
Ullatti Tel: 0970-302 44
Nattavaara Tel: 0970-411 19
Skaulo Tel: 0970-50371

 

Broschyr Öppen hemtjänst:
Finska
Meänkieli
Samiska