Malmberget

Hemtjänsten Malmberget utför hjälp, stöd och service i personens bostad. Vårt område täcker centrala Malmberget, Koskullskulle, delar av mellanområdet men även andra närliggande ytterområden runt Malmberget.

Hemtjänsten Malmberget utgår från grupplokalen som är belägen på Lövberga vård och omsorgsboende. I Malmberget arbetar personalen i två team Team1 och Team2.

Hemtjänst utförs dygnet runt, nattetid utförs den av vår gemensamma nattpatrull för tätorten Gällivare/ Malmberget. Nattpatrullen utgår från hemtjänsten Gällivares grupplokal.

Är du beviljad trygghetslarm är det hemtjänsten Malmberget som besvarar larm under dag och kvällstid. Nattpatrullen besvarar larm nattetid mellan kl. 21:30 - 07:00.

Hemtjänsten samarbetar med hemsjukvården som finns i Gällivare kommuns regi.


Kontakt:

Avdelningschef
Karin Bröske
tel: 0970-818622
Epost:

Enhetschef Malmberget

vik Björn Stenlund
Tel: 0970-818 649
Epost:

Grupplokal Malmberget
Tel: 0970- 818 633

Broschyr Öppen hemtjänst:
Finska
Meänkieli
Samiska