Alpen

Veksamheten finns i Malmberget i ett enplanshus med tre rymliga avdelningar.

Målbeskrivning
Målet med verksamheten är att ge den enskilde en meningsfull, strukturerad och individanpassad  sysselsättning, som efterliknar ett förvärvsarbete i möjligaste mån.
Vi arbetar för att främja individens medbestämmande & självständighet, bl.a genom att ha sk. husmöten där aktuella frågor tas upp.

Verksamhetsprofil
Aktiviteterna är individanpassade och består av sociala aktiviteter, individuellt anpassade rörelseövningar, sinnesstimulering, musik, läsning, data, köksarbete, taktil massage. Tillverkning av alster och olika smycken. Samt tillverkning av bricketter.

En av avdelningarna är för äldre personer med olika utveckingsnivåer. Aktiviteterna består av lättare hushållssysslor, handarbeten i olika material, sinnesstimulering och upplevelser anpassade till individen. Målet för den avdelningen är främst att bibehålla individens funktioner.

Bricketttillverkning