Stöd till vuxna

Du som har ett riskbruk, eller vet att du är beroende, oavsett om det gäller alkohol eller droger kan få hjälp hos oss i vuxengruppen om du är över 18 år. Olika personer behöver olika stöd och hjälp. Tillsammans pratar vi igenom din situation och vad du behöver, för att göra en förändring. Vi har program såsom CRA , ACRA, CRAFT, HAP och ÅP som kan hjälpa dig hitta strategier att ändra din livsstil. Dessa insatser är behovsprövade och beslut fattas av socialsekreterare.

Vi kan erbjuda det vi kallar råd- och stödsamtal samt MI5v, en möjlighet att träffa oss vid upp till fem tillfällen, utan att vi för dokumentation. Du kan således vara anonym. 

Vuxengruppens socialsekreterare utreder också behov av insatser till personer över 18 år med psykiska funktionshinder. De insatser som kan ges är boende, boendestöd och daglig verksamhet.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss som arbetar här. 

Förslag på webbsidor:
Alkoholprofilen 
CAN
MI  
CRA 
ÅP 
MI5v,
 

Vårdguiden om missbruk

 

 

Under sidan Frivilliga resurser finner du ytterligare information om olika stödgrupper.


Kontakt:

Vuxengruppen:

Tel:0970-818000

Postadress:
Gällivare Kommun
Socialförvaltningen
982 81 GÄLLIVARE

Besöksadress:
Tingshusgatan 8-10

Hitta hit!

 

_______________________

Emma Wennebjörk, Tjänstledig
Socialsekreterare.

0970-818055
________________________

Anette Mattson
Socialsekreterare

0970-818616

________________________

Nasiha Hidic, Förädrarledig

Socialsekreterare

_________________________

Hans Gustafsson
Behandlingsassistent.

Tel: 070-3688793
0970-8180023


________________________

Carina Nilsson 
Behandlingsassistent

Tel:070-6760672
0970/818062

____________________________

Lisbeth Sjöström
Handläggare

Tel. 0970/818545

________________________________

Ann-Louise Wennström
Handläggare

Tel. 0970/818313

________________________________

Marina Klippmark
Handläggare

Tel 0970/818446

_________________________________