Vikariera inom stöd och omsorg

Vill du jobba som vikarie inom vård och omsorg är det Bemanningsenheten du ska vända dig till. Bemanningsenheten kan svara på frågor om:

 • Hur du söker jobb som vikarie, länk till ansökningsblankett
 • Anställningsprocessen och regler
 • Introduktion av nya vikarier vid anställning. Länk till introduktionsmaterial
 • Anställningsbevis och intyg
 • Lönesättning
 • LAS – Lagen om anställningsskydd (Företrädesrätt, varsel, konvertering)
 • Time Pool (Vikarier inom socialtjänsten anmäler själv sin tillgänglighet)

Dessutom ansvarar enheten för:

 • Personalplanering och personalfrågor för Resurs- och Långtidspool
 • Ekonomisk uppföljning
 • Kvalitetssäkring
 • Samordning för Lagen om offentlig statistik
 • IT administration och förvaltning inom Socialförvaltningen

Telefon
0970-818 438

Telefontid
Måndag-fredag (helgfria dagar)
10.00-11.45,  13.00-15.00

Besökstid
Måndag, onsdag, torsdag (helgfria dagar)
09.30-11.30 och 13.00-15.00

Besöksadress
Torget 8
983 32 Malmberget