Markupplåtelse

För att kunna använda en offentlig plats för olika evenemang som platsen normalt inte är avsedd för krävs det att man har ett tillstånd, markupplåtelse.

Du kan till exempel behöva tillstånd för:
  • Offentlig tillställning (ex. marknader)
  • Allmän sammankomst (ex. demonstration)
  • Nyttjande av offentlig plats (ex. uteservering)

Ansökan går via Polisen, klicka här för blankett, och Polisen skickar remiss till kommunen där vi tar ställning till ärendet. I och med att kommunen är markägare i majoriteten av ärdendena har kommunen vetorätt och kan avslå ett ärende utan motivering om verksamheten anses olämplig eller platsen olämplig för ändåmålet. Kommunen har även rätt att flytta den tänkta verksamheten till en annan plats om det skulle bedömmas mer lämpligt.

Gällivare kommun tar inte, till skillnad från många andra kommuner, ut någon avgift för handläggning av markupplåtelse och det enda som kostar är Polisens ansökningsavgift.


Vid frågor, kontakta:

0970 - 818 000