Transportdispenser

Transportdispenser för tunga och/eller breda transporter inom Gällivare kommun hanteras av teknikavdelningen på service- och teknikförvaltningen. Gällivare kommun har ingen egen ansökningsblankett utan vi rekommenderar att använda Trafikverkets blankett som finns att hitta via denna länk: Trafikverkets blankett.

Hanläggningstiden för transportdispenser är ca 1 vecka.

Information om Gällivares vägnät tillexempel bärighetsklasser ex. BK2 finns dessa registrerade på NVDB (nationell vägdatabas) som tillhandahålls av Trafikverket och uppdateras av samtliga Svergies kommuner och Trafikverket.

Det går att skicka blanketten via transportstyrelsens webbtjänst (vidarebefodras till oss på kommunen), via vår epost transportdispenser@gallivare.se och via brev, märk med transportdispenser.

Gällivare kommun tar ut en avgift för varje ensklid ansökan. 2016 års avgifter för enkla ärenden ligger på 560 kr för bred transport under 4,5 meter och lång transport under 35 meter. För övriga ansökningar är avgiften 1 140 kr och om skyndsam hanläggning påkallats är avgiften 1 365 kr, observera att avgiften tas ut även om det blir avslag på ansökan. Observera att vid speciella ärenden kan avgiften bli högre.


Kontakt:
transportdispenser@gallivare.se

Vid frågor, kontakta:

0970-818 000