Eva Vitell, vd för Hybrit Development AB. Foto: Elisabet Redig.

Hybrits nästa steg i arbetet med demonstrationsanläggningen i Gällivare

Nu går Hybrit vidare i förberedelserna för demonstrationsanläggningen för tillverkning av fossilfri järnsvamp.

Hybrit-initiativet är SSAB:s, LKAB:s och Vattenfalls satsning för att utveckla tekniken för en fossilfri värdekedja från gruva till stål. Genom att använda fossilfri vätgas istället för kol och koks i reduktionen av järnmalm till järn blir restprodukten vatten istället för koldioxid. Initiativet har potential att minska Sveriges koldioxidutsläpp med tio procent.

Tillståndsprocess och samråd
Det är många delar som ska utredas, analyseras och falla på plats och dessutom med en tuff tidplan.
- Just nu befinner vi oss i tillståndsprocessen och där ingår att samråda med myndigheter, näringar, enskilda,
allmänhet, föreningar och organisationer som kan tänkas bli berörda säger Eva Vitell, vd för Hybrit Development AB.

Ett kompletterande samråd kommer att inledas i juni och pågå in i september. Hybrit kommer att bjuda in till detta via annonser men också göra direktutskick till bland annat närboende och fastighetsägare.

Utöver det så blir det en samrådsutställning på RE-form. Särskilda intressenter ska bjudas in till samrådsmöten på det sätt som är möjligt enligt rådande restriktioner efter sommaren.

Syftet är att informera om projektet och de förändringar som skett sedan det initiala samråd som genomfördes förra sommaren, och få möjlighet att ta emot synpunkter som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet vid utformningen av anläggningen och vid framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning.

- Vi ser verkligen fram emot att lära känna er i Gällivare och hoppas på en fortsatt konstruktiv samverkan med er. Ta också chansen och medverka i vårt samråd, det betyder väldigt mycket för vårt fortsatta arbete, avslutar Eva.

Mer information
Till dig som vill veta mer om vad som är på gång eller fördjupa dig mer kring Hybrit, besök gärna webbplatsen: www.hybritdevelopment.se. Där finns även en sida med information om demonstrationsanläggningen för den som är intresserad av hur arbetet utvecklar sig.
Du är varmt välkommen att kontakta Hybrit med frågor:
Mail: info@hybrit.se.

Jeanette Lundqvist
ansvarig för samhällskontakter
070-547 79 71

Åsa Bäcklin
kommunikatör
070-358 22 93