Att investera för framtiden

För det mesta innebär utvecklingsarbete eller en etablering på annan ort en rejäl ekonomisk investering. Det enklaste för dig som vill diskutera finansiering är att kontakta Utvecklingsenheten 0970 – 180 00, så får du veta mer redan idag. Vill du söka information själv har vi samlat svaren på många av dina frågor här.